دانستنی های بعد از ازدواج

نکاتی حیاتی برای زندگی زناشویی بعد از ازدواج جوانان

دانستنی های بعد ازدواج برای جوانان عزیز

 

دوستان عزیز به دلیل جلوگیری از فیلتر شدن این وبلاگ از قرار دادن عکس جلوگیری کردم

ولی این مطالب رو همراه با عکس های آموزشی به صورت یه فایل Word درست کردم و اون رو برای دانلود شما دوستان عزیز گذاشتم

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

حجم 1800 کیلوبایت

لینک دانلود

 

ساخت جنسي وسني

در آبان1375، از، 60055488 نفر جمعيت كشور  30515159 نفر مرد و29540329 نفر زن بوده اند كه نسبت جنسي برابر 103 بوده ودر مقابل هر يكصد نفر زن، 103 نفر مرد وجود داشته است. از جمعيت كشور 50/39 درصد در گروه سني كمتر از 15 ساله، 12/56 در صد در گروه سني 15-64 ساله و32/4 در صد در گروه سني 65 ساله وبيشتر قرار داشته اند وسن سن بقيه نيز نامشخص بوده است. 

وضع زناشوئي

در آبان1375، در بين جمعيت 15 ساله و بيشتر نقاط شهري كشور 42/65 درصداز مردان و93/74 درصد از زنان، حداقل يكبار ازدواج كرده بوده اند اين نسبت در نقاط روستائي براي مردان 39/66 درصد وبراي 24/73 درصد بوده است.

نسبت افراد هرگز ازدواج نكرده در جمعيت 15 ساله وبيشتر، در نقاط شهري ، براي مردان 22/34 درصد ونقاط روستائي ، براي مردان، 25/33 درصد وبراي زنان 26/26 درصد بوده است.

روشهاي مقابله با افزايش بي رويه جمعيت

مردم بايد آموزش ببينند كه رشد جمعيت آنها را با بيماريهاي كشنده وخطرناكي چون سرطان روبرو خواهند كرد.

فرزندان وآيندگانمان امكان برخورد از شايسته را نخواهند داشت. پس بايد جلو رشد جمعيت را گرفت و اقتصاد جامعه بايد به يك سيستم پردوام ، طويل و نگارنده تغيير يابد.

ثالثا: بايد هر زمان كه مقدور باشد بسوي تكنولوژي كه از نظر محيط زيست داراي خطر كمتري هستند روي آورده شود 

ساختمان وكاردستگاه توليد مثل در انسان 

يكي از خصوصيات حيات ، توليد مثل است . اين امر در همه موجودات زنده ، از تك ياخته ايها گرفته تا عالي ترين رده هاي جانداران مانند پستانداران وانسان عموميت دارد.

توانايي توليد مثل در انسان معمولا بين 12 تا 15 سالگي حاصل مي شود كه آن را بلوغ مي نامند .

در هنگام بلوغ ، توليد وترشح هورمونهاي جنسي به مقدار قابل توجهي افزايش مي يابد و به واسطه اثرات آنها ، صفات ثانويه جنسي بروز مي كند.

صفات ثانويه جنس نر ، رشد ونمو آلت تناسلي ، رشد كيسه بيضه وبيضه ها ،توليد اسپرم در بيضه ها

بم شدن  صدا، رويش مو در ناحيه پوست صورت ،زير بغل،سينه و شرمگاه ، ماهيچه اي شدن بدن

صفات ثانويه جنس ماده

رشد ونمو پستان ها ، رويش مو در شرمگاه و زير بغل ، شروع قاعدگي ، توليد سلول جنسي ماده ( تخمك)

رشد رحم لوله هاي رحم ومهبل ،افزايش چربي در پستان ، رشد ونمو غده هاي مجاري شيري

الف) دستگاه تناسلي زنان

دردستگاه تناسلي خانمها معمولا عناوين زير مورد مطالعه قرار مي گيرد.

 دستگاه تناسلي خارجي كه بيشتر عهده دار روابط تناسلي مي باشد.

دستگاه تناسلي داخلي كه مسئول رشد و نمو و زايمان مي باشد.

اعضاي دستگاه تناسلي زنان

اعضاي دستگاه تناسلي خارجي زنان كه جمعا فرج ناميده مي شود شامل قسمت هاي زير است.

شامل برجستگي ونوس ،لبهاي بزرگ ولبهاي كوچك ،كليتوريس ، پرده بكارت

اعضاي دستگاه تناسلي داخلي زنان

 

1.gif

توضيحات :

برجستگي ونوس: 

 برآمدگي مدوري در جلوي شرمگاه  و ناشي از انباشتگي چربي در زير پوست است. اين برآمدگي كه بالاترين قسمت فرج را تشكيل مي دهد ، پس از بلوغ با موهاي زهار پوشيده مي شود. از اختصاصات رويش مو در اين ناحيه در جنس مونث اين است كه به شكل مثلث بوده وبه سمت بالا انتشار پيدا نمي كند.

كليتوريس                  clitoris

عضو بسيار كوچك نعوظي است كه در حقيقت معادل آلت تناسلي در نزد مردان است.اين عضو از دو جسم نعوظي كوچك تشكيل شده ودر ساختمان آن جسم كوچك نام حشفه كليتوريس شركت دارد كه مملو از انتهاي اعصاب حسي . اين عضو در تحريكات جنسي زنان اهميت بسزائي دارد.

لبهاي بزرگ

دو چین طولی بر جسته ومنحنی شکل هستند که از جسم میاندوراه (سطح بین مهبل ومقعد) شروع ، اطراف لبهای کوچک را فرا گرفته ودر بر جستگی ونوس تمام می شود سطح خارجی لبهای بزرگ از پوست ضخیم وپیگمانته پوشیده شده که در سن بلوغ با رویش مو پوشیده می گردد.

لبهاي كوچك

دوچین کوچک پوستی هستند که بطور طولی در درون لبهای بزرگ قرار دارند ودهلیز را در بر می گیرند.دهلیز شکاف باریکی در بین لبهای کوچک است که دهانه پیشابراه ومهبل در آن باز می شوند. لبهای کوچک مو ندارند ولی دارای چند غده مترشح عرق وچربی ورگهای خونی فراوان هستند.لبهای کوچک نزدیک بهم از سر پوش کلیتوریس در قسمت بالا بهم متصل اند ودر قسمت تحتانی در دو شاخه مهبلی به پایان میرسند.

غده هاي اسكن وبارتولن

سوراخ پیشابراه توسط غده های اسکن skenes Gland احاطه شده است .این غده ها معادل غده پرویتات در مرد هستندو ترشحات آنها توسط دو مجرا که در طرفین سوراخ خارجی پیشابراه باز می شوند بخارج می ریزند.

غده بارتولن نیز که بین لبهای کوچک ودیواره مهبل قرار گرفته اند دو غده خوشه ای بوده وماده موکوسی مترشحه از آنها هنگام مقاربت ، اثرنرم ولغزان کننده دارد. 

پرده بكارت

غشاءچین دار نامنظم با ضخامت های مختلف است که بطر نسبی قسمتی از سوراخ واژن یا مدخل مهبل را مسدود   می نماید. ممکن است بدون سوراخ بوده ، ناکامل یا مشبک باشد ویا اینکه اصلا وجود نداشته باشد. این پرده معمولا با اولین مقاربت پاره وخونریزی مختصر وگاه شدید ایجاد می نماید. ضمنا بدلایلی از قبیل معاینه ، ضربه واعمال جراحی نیز ممکن است پاره گردد.

مهبل ( واژن)     vagina

یک مجرای عظلانی است بطول تقریبی 10 سانتیمتر که محیط خارج را به داخل رحم ربط می دهد. مسیر آن بطرف عقب وبالا است از این مجرا خون قاعدگی وطفل در موقع زایمان عبور می کند. در موقع مقاربت آلت وارد این مجرا می شود. قسمت تحتانی مهبل از دو طرف وعقب بوسیله   عضلات محکمی احاطه شده است که می تواند با انقباض وانبساط خود اندازه آن را تغییر دهند.غددی که در قسمت رحمی دهانه زهدان قرار دارند مواد لزجی در مجرا ترشح می کنند که اسپرم می تواند در آن شنا کرده وبه جلو رانه شود.

رحم ( زهدان)   uterus

رحم عضوی گلابی شکل است که جدار آن از ماهیچه های ضخیمی ساخته شده است . این عضو در قسمت قدامی حفره لگن به حال معلق در بالای مثانه وجلوی رکتوم قرار گرفته است . در حالت عادی طول آن 5/7 سانتیمتر وعرض آن 5 سانتیمتر است . قسمت پایئن رحم که در داخل مهبل قرار دارد، سر یا گردن رحم نامیده می شود.

تنه یا جسم رحم در بالای گردن رحم واقع است وقسمتی از تنه رحم که بالاتر از محل دخول لوله های رحمی به تنه رحم قرار گرفته است به ته رحم موسوم است.

لوله هاي رحمي    uterine Tube

لوله های رحمی یا لوله فالوپ، دو لوله قابل انعطاف هستند که اته رحم شروع شده وبه طرفین آن کشیده می شوند  طول این لوله ها در حدود 10 تا 12 سانتیمتر می باشد.

لوله های رحمی از چهار قسمت متمایز تشکیل شده است

قسمت رحمی  که در جدار داخل رحم قرار دارد وسوراخ آن به داخل حفره رحم باز می شود

قسمت تنگه که بلا فاصله بع از قسمت رحمی قرار دارد .آمپول که گشاد تر از سایر قسمت هاست ، ناحیه شیپوری که به محوطه شکم باز می شود.

        تخمدانها             ovaries

تخمدانها دو عضو بادامی شکل هستند که در حفره شکمی در دو طرف زهدان ، نزدیک به انتهای لوله های رحمی قرار دارند. طول تخمدانها حدود 4 سانتیمتر، و ضخامتشان 5/1 سانتیمتر می باشد. ساختار وکارگرد تخمدانها درسنین مختلف متفاوت است.                

 

 

2.gif

 

كار تخمدانها

مهمترین اعمال تخمدانها عبارت از  ترشح هورمونهای زنانه ، تولید و تکامل تخمک وتخمک گذاری می باشد.

 الف) ترشح هورمونهای زنانه ،استروژن و پروژسترون دو هورمون اساسی تخمدان هستند.

- استروژن: استروژن که توسط فولیکول گراف وبعدها جسم زرد ترشح میگردد مسئول رشد ونمو سریعتر رحم ومهبل در زمان بلوغ ، ضخیم تر شدن مخاط رحم جهت آماده کردن برای لانه گزینی تخم بارور، ترمیم آندومتر بعد از قاعدگی وبروز صفات ثانویه جنسی زنانه مثل رشد ونمو پستان می باشد.

نقش هورمونهای استروژن در هنگام بلوغ وحاملگی

هورمونهای استروژن در هنگام بلوغ وحاملگی سبب تشکیل وتکامل مجاری شیری می شوند.از دیگر خواص این هورمونها احتباس آب در بدن وایجاد وقفه در ترشح شیر با ممانعت از ترشح پرولاکتین (هورمون موثر در ترشح شیر ) واثر وقفه دهنده آن روی هیپوفیز وکاهش ترشح FSH  را متوان نام برد

زمان ترشح هورمون استروژن

میزان استروژن خون در هنگام حاملگی افزایش فوق العاده ای یافته ولی پس از زایمان وخروج جفت به طور سریعی کاهش می یابد و این امر باعث افزایش تولید وترشح پرولاکتین از یاخته های هیپوفیزی شده، ترشح شیر آغاز می گردد.  از خواص دیگر استروژن ، ارتباط این هورمون با میل جنسی است.

کاهش ترشح این هورمون سبب ایجاد بی نظمی های قاعدگی وکوچک شدن رحم وپستان می شود.

پرو‍‍‍‍ژسترون ، پروژسترون هورموني است كه توسط وجفت توليد وترشح مي شود.

مهمترين عمل پروژسترون

 آماده ساختن مخاط رحم براي لانه گزيني تخم بارورشده مي باشد. بعلاوه پروژسترون مسئول بزرگ شدن پستان ، رشد تكامل ياخته هاي ترشح كننده شير، افزايش رشد جفت و جلوگيري از تخمك گذاري مجدد در هنگام حاملگي است. در مرحله ترشحي سيكل قاعدگي، پروژسترون باعث اتساع وتشديد پيچ خوردگي سرخرگهاي مارپيچ مخاط رحم وكاهش انقباضهاي ماهيچهاي رحم مي گردد.

ترشح پروژسترون سبب بي نظميهايي در قاعدگي زنان غير حامله وسقط جنين در زنان حامله مي گردد. كاهش ترشح پروژسترون سبب بي نظمي هايي در قاعدگي زنان غير حامله وسقط جنين در زنان حامله ميگردد. ترشح هورمون هاي استروژن وپروژسترون تحت كنترل هورمون هاي غده هيپوفيز مانند FSH   و LH

FSH  موجب رشد فوليكولهاي تخمدان وترشح بيشتر استروژن گرديده، با افزايش مقدار استروژن درخون، ترشح FSH   هيپوفيز دچار وقفه شده وترشح LH  افزايش مي يابد كه موجب تخمك گذاري مي شود.

ب) توليد وتكامل تخمك – اووژنز يا تخمك گذاري

اووژنز: عبارت است از جريان رشد وتكامل ياخته هايي كه منجر به پيدايش گامت ماده يا اوول مي شوند. ياخته هاي اووگوني پس از چند تقسيم به روش ميتوز در طي آخرين تقسيم خود وارد يك مرحله تكامل و رشد ونمو مي شوند. در اينحال انها كه داراي  n2 (46 عدد) كروموزوم هستند اووسيت اوليه مي نامند. اوسيت هاي اوليه پس از تقسيم به روش ميوز ، ياخته هايي را بوجود مي آورند كه هر يك داراي n (23 عدد) كروموزوم مي باشند.درنتيجه يك ياخنه بزرگ با قابليت باروري (اووسيت ثانويه) ويك ياخته كوچك غير فعال كه جسم قطبي ناميده مي شود بوجود مي آيد.        

اووسيت ثانويه مجددا به روش ميتوز تقسيم مي شود و حاصل امر يك ياخته درشت فعال ويك جسم قطبي غير فعال است .بنابراين از يك اووسيت اوليه فقط يك اوول بالغ بوجود مي آيد.يك اوول بالغ در مقايسه با اسپرماتوزوئيد خيلي بزرگتر است. وفاقد حركت مي باشد و هسته آن توسط سيتوپلاسمي كه حاوي ماده غذائي مشابه زرده تخم مرغ است احاطه شده است.

در ظرف مدتي كه ياخته هاي جنسي در تخمدان رشد وتكامل مي يابند هر يك از اووسيت ها توسط يك لايه سلولي احاطه  مي شود. اين مجموعه ها، فوليكولهاي اوليه ناميده مي شوند. اين فوليكولها پس از تكامل ، فوليكولهاي گراف را ايجاد مي كنند. 

تعدادفوليكول هاي اوليه در موقع تولد در حدود 300000 در هر تخمدان است.  با بلوغ و تكامل فوليكول ، مايع داخلي آن افزايش مي يابد و در نتيجه فوليكولها متسع مي گردند وتدريجا فوليكولها از عمق تخمدان به سطح آن مي آيند.

هر ماه در اواسط دوره ماهانه ، تخمك گذاري انجام مي شود. بدين معني كه فوليكول بالغ پاره شده و تخمك به آهستگي همراه جريان مايع فوليكولي از تخمدان خارج مي شود.

 

 

3.gif

قاعدگي

از نظر علمي قاعدگي عبارت است از خونريزي فيزيولوژيك دورهاي رحم كه معمولا هر 4هفته يكبار طي دوران استعداد باروري زن و در غياب حاملگي اتفاق مي افتد.

به عبارت ساده تر ، وقتي تخمك رها شده از تخمدان نتواند به وسيله اسپرم بارور شود، جدار رحم بعلت عدم ايجاد حاملگي ومستقر نشدن تخم ، متلاشي مي شود وبه داخل محوطه رحم مي ريزد كه به صورت خون قاعدگي از مجراي مهبل بيرون رانده مي شود.

دوران قاعدگي

طول دوره قاعدگي : يك دوره قاعدگي از 22 تا 35 روز متغير است وطبيعي تلقي مي شود.ولي معمولا اين دوره 28 روز است.

 روز شروع خونريزي قاعدگي را روز اول دوره ماهانه و آخرين روز دوره ماهانه را روز قبل از شروع قاعدگي بعدي محسوب مي دارند. مدت قاعدگي بطور متوسط  5 روز وميزان خون قاعدگي بين 50 تا 100 ميلي ليتر است. 

 مراحل دوره قاعدگي

الف) مرحله تكثيري

اين مرحله از روز پنجم قاعدگي شروع وتا زمان تخمك گذاري ادامه مي يابد.

تخمك گذاري در اواسط قاعدگي يا حدود چهاردهم قاعدگي ايجاد مي شود. در اين مرحله مخاط داخل رحم ضخيم گشته و شبكه عروقي و غدهاي آندومتر كه به علت قاعدگي قبلي، از از بين رفته بود تدريجا ترميم مي شود.

       ب) مرحله ترشحي

در طي اين مرحله، ميزان پروژسترون خون به تدريج بالا مي رود. ( همزمان با آن ميزان استروژن نيز به مقدار كمتري افزايش مي يابد) و در نتيجه اندومتر واجد شرايط لازم وكافي جهت لانه گزيني تخم مي گردد.اگر حاملگي ايجاد نگردد وتخم در رحم مستقر نشود. ميزان پروژسترون مترشحه از تخمدان كاهش ميابد ودر نتيجه تغييرات تخريبي در آندومترايجاد مي گردد و قاعدگي آغاز مي شود.

ج) مرحله قاعدگي

اين دوره از اول خون ريزي تا روز چهارم دوره ماهانه بطول مي انجامد. در مرحله قاعدگي آندومتر قديمي به علت حاملگي ومستقر نشدن تخم ، متلاشي مي شود وبداخل محوطه رحم مي ريزد وسپس آندمتر جديدي جايگزين آن مي شود كه تريجا براي لانه گزيني احتمالي تخم بعدي آماده مي گردد.

از آنجاكه رعايت بهداشت باعث احساس بهبودي بيشتر وكاهش ناراحتي ها در دوران قاعدگي مي گردد. لذا دختر يا بانوي قاعده ، بايستي به مقدار كافي استراحت وخواب داشته باشد، غذاهاي مقوي وساده وزود هضم بخورد، هواي تازه استنشاق كند، خود را از تغيير هوا بخوبي محافظت كند، وسعي كند كه يك زندگي آرام وبدون عجله وشتاب داشته باشد.

يائسگي

در اصطلاح علمي پايان يافتن دوره امكان توليد مثل در زنان را كه با از دست دادن فعاليت تخمدانها وقطع  قاعدگي وبعضي تغييرات بدني و رواني ديگر مشخص مي شود يائسگي مي خوانند كه معمولا در سنين حدود 50 سالگي اتفاق مي افتد.

معمولا قاعدگي بتدريج از بين مي رود. بدين طريق كه ابتدا نا مرتب شده ومقدار خونريزي كم مي شود و بالاخره بكلي متوقف مي گردد. در بعضي ها نيز ممكن است يك مرتبه قطع گردد.

نشانه هاي يا ئسگي

ناراحتيهايي درسلسله اعصاب و دستگاه گوارش عوارض روحي ورواني

كٌر گرفتگي : يعني گرم شدن بدن، سرخ شدن وبرافروختن ناگهاني پوست

عرق كردن زياد كه به علت تغييرات موقت در دستگاه گردش خون مي باشد.

چاق شدن بسياري از زنان بعد از يائسگي كه علت آن ذخيره شدن چربي وكم شدن سوخت مواد غذائي در بدن است. ، بالا رفتن فشار خون ، چروكيدگي پوست ، ريزش مو زياد مي گردد ، پوسيدگي استخوانها ، درد استخواني ومفصلي نيز زياد مي شود. ايجاد وحشت ونگراني خاص

غالب آنها به تصور اينكه با قطع شدن قاعدگي دوران نشاط وشادابي پايان مي يابد ، در بيم وهراس مخصوصي بسر مي برند و بعضيها پا را فراتر گذارده وقطع قاعدگي را نشان پيري زود رس تلقي مي كنند 

دستگاه تناسلی مردان

دستگاه تناسلی مردان از دو قسمت خارجی وداخلی تشکیل شده است.

اعضای تشکیل دهنده قسمت خارجی دستگاه تناسلی مردان

1- آلت تناسلی که عضو مقاربت است .

2- کیسه بیضه که بیضه ها واعضای فرعی آنها را در بر می گیرد.

اعضای تشکیل دهنده قسمت داخلی دستگاه تناسلی مردان

1- غده های جنسی یا بیضه ها

2- یک رشته مجاری  که شامل اپی دیدیم ها ، مجاری منی بر وپیشابراه می باشند.

3- غده های ضمیمه که شامل کیسه های منی ، پروستات وغده های کوپر می باشد.

آلت تناسلی    penis

عضوی استوانه ای شکل که در حالت عادی یعنی فقدان تحریکات جنسی شل می باشد. این عضو به سطح جلویی وطرفی قوس استخوان عانه اتصال دارد ودرجلوی کیسه بیضه قرار گرفته است.

 

مهمترین اعمال آلت تناسلی دفع ادرار ونعوظ جهت مقاربت است.

سر آلت حشفه نام دارد که توسط چین پوستی بنام پرپوس پوشیده شده است معمولا این چین پوستی را بوسیله عمل ختنه کردن بر می دارند.

کیسه بیضه  scrotum     

کیسه ای پوستی که در عقب آلت تناسلی قرار دارد. این کیسه توسط یک دیواره عمودی به دو قسمت چپ و راست تقسیم  می شود که هر یک حاوی ومحافظ بیضه واپی دیدیم مربوطه می باشد. کیسه بیضه هنگام بلوغ توسط مو پوشیده می شود وبعلت تراکم رنگدانه ها  از پوست قسمتهای دیگر بدن تیره تر است.

    بیضه ها       testis 

بیضه ها اعضای بیضی شکل وپهن هستند که تعداد آنها دو عدد وطول آنها حدود 5 سانتیمتر است.

لایه خارجی بیضه از بافت لیفی متراکم وسفیدی ساخته شده که سپید پرده نامیده می شود. این لایه بافت بیضه را 250 تا400 لپک تقسیم می کند. هر یک از این لپکها حاوی یک تا سه لوله پیچاپیچ باریک به نام لوله های اسپرم ساز می باشد.اگر پیچ این لوله ها باز شود طول هر لوله در حدود 60 سانتیمتر خواهد بود.

 سلولهای بیضه دو نوع هستند که عبارتند از – سرتولی    - سلولهای لیدیگ  که مسئول ترشح هورمونها ی مذکر می باشند.

کار بیضه ها ، بیضه ها دو کار مهم انجام می دهند.

1- ترشح هورمونهای مردانه

هو%D

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۰ساعت 0:42  توسط فرهاد  |